Aangifte in basisregistratie van levenloos geboren kindjes

Vanaf 4 februari is het mogelijk aangifte te doen in de basisregistratie van levenloos geboren kindjes. Ouders kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente.  Wanneer het kindje geboren werd maakt niet uit. Kijk voor meer informatie op; 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aangifte-geboorte-en-naamskeuze-kind/registratie-levenloos-geboren-kinderen