Lieke Peperkamp

Lieke Peperkamp is sinds dit schooljaar met veel enthousiasme begonnen aan de Verloskunde Academie in Amsterdam.

Vanaf maandag 10 juni komt zij in onze praktijk voor 5 weken stage lopen.

Lieke ziet hier enorm naar uit!

Jullie kunnen Lieke tegenkomen tijdens jullie afspraak op de praktijk, tijdens de bevalling of in het kraambed. Geef gerust aan als jullie dat liever niet willen